โปรดชำระเงิน
ระดับ ปวช.
จำนวน 700 บาท

ระดับ ปวส.
จำนวน 1,100 บาท

ไปที่ ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 660-1-51462-4
ชื่อบัญชี รับฝากเงินค่าระดมทรัพยากร
วทก.หนองสองห้อง
หรือแสกน Qr Code เพื่อชำระเงิน


โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่เมนูผู้สมัคร คลิก
---------

แจ้งหลักฐานการโอนได้ที่ LINE