วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง
ตั้งอยู่เลขที่ : 228 หมู่ที่ 8 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190 โทรศัพท์ : 085-7480004 FAX: 043-306660
address : 228 moo 8 NongsongHong District, Khonkaen Province.